Garanția produselor

 

Garanţie produse

 

Garanție și Conformitate

 

Termenul de garanție asigurat de către vânzător pentru un produs este în general de 24 de luni pentru persoane fizice, cu excepția produselor pentru care este specificată altă perioadă pe pagina produsului. În cazul persoanelor juridice, garanția este de 12 luni, cu excepția produselor pentru care este specificată o perioadă de garanție mai mică sau mai mare. Termenul de garanție al produselor se consideră de la data menționată în factura fiscală care atestă vânzarea sau de la data la care cumpărătorul intră în posesia produselor comandate pe unlines.ro.

Garanția este oferită în baza facturii de achiziție și este valabilă doar pe teritoriul național.

 

Condiții de acordare a Garanției și Conformității:

 

Serviciile de service în cadrul perioadei de garanție sunt asigurate la sediul vânzătorului sau al furnizorului acestuia, după caz.

Garanția se acordă la prezentarea produsului, dovada (factura fiscală) de achiziție a produsului în care este specificată denumirea produsului și cantitatea trimisă în garanție, precum și o descriere exactă a manifestării defectului.

Vânzătorul poate oferi repararea produsului, fie înlocuirea acestuia, dacă nu se poate repara, fie reducerea corespunzătoare a prețului, în condițiile legii.

Orice reparare sau înlocuire a produsului în perioada de garanție va fi rezolvată într-o perioadă rezonabilă de timp, de 15 zile calendaristice.

Consumatorul poate solicita o reducere de preț sau rezoluțiunea contractului dacă agentul economic nu poate nici repara și nici înlocui produsul, dacă nu poate efectua remedierea într-o perioadă rezonabilă de timp sau dacă nu a realizat repararea fără un inconvenient semnificativ pentru consumator.

În cazul înlocuirii unui echipament sau a unei piese, piesa nouă devine proprietatea beneficiarului, iar piesa defectă trece în proprietatea vânzătorului.

Produsele defecte se vor trimite către vânzător doar prin curierat rapid la adresa din factura și doar după ce aveți confirmarea pe e-mail sau telefonică în prealabil de la un reprezentant unlines.ro.

Costurile de transport al produselor defecte în perioada de garanție vor fi suportate integral de către cumpărător, unlines.ro nu poate fi făcut responsabil pentru deteriorarea sau pierderea coletului. Vă recomandăm să ne trimiteți coletul ambalat corespunzător, așa cum l-ați primit de la noi.

 

Limitări și excluderi ale Garanției și Conformității

Vânzătorul poate refuza repararea sau înlocuirea produsului neconform conform opțiunii consumatorului dacă aceasta este imposibilă sau disproproționată în comparație cu soluțiile alternative care sunt disponibile ținând cont de valoarea produsului fără defect sau de importanța lipsei de conformitate și dacă ar putea fi realizată o reparație alternativă fără un inconvenient semnificativ pentru consumator.

Dacă vânzătorul nu constată existența unui defect pentru care se angajează răspunderea acestuia, rezultă că situația este o solicitare nejustificată de acordare a garanției, pentru care poate cere cumpărătorului plata contravalorii manoperei de diagnosticare a produsului conform tarifelor de consultație pe oră.

Nu se consideră a fi lipsă de conformitate dacă în momentul încheierii contractului de vânzare-cumpărare consumatorul a cunoscut sau nu putea, în mod rezonabil, să nu cunoască această lipsă de conformitate ori dacă lipsa de conformitate își are originea în materialele furnizate de consumator.

Garanția nu va fi acordată în cazul în care se constată că nu au fost respectate instrucțiunile de instalare, punere în funcțiune, utilizare, întreținere, manipulare, transport și depozitare ale produsului astfel cum sunt prezentate în documentația însoțitoare și cum au fost prezentate la predarea produsului.

Nu răspundem de eventualele incompatibilități dintre produsele sau componentele unor produse livrate de noi și produsele altor firme.

Dacă produsul receptionat prezintă un defect vizibil sau funcțional sau dacă se constată deficiențe cantitative sau componente lipsă, este necesar ca acesta să fie semnalat în scris, în maxim 48 de ore de la livrarea produsului, la adresa electronică universalonlinesrl@gmail.com, împreună cu 2 poze reprezentative care să ilustreze defectul. Reclamațiile ulterioare cu privire la lipsa pieselor din componenta produsului, deteriorările de orice fel ale produsului, a componentelor și a elementelor de montaj, ce nu au fost aduse la cunoștința vânzătorului în termenul de mai sus, nu se iau în considerare.

În cazul în care livrarea se efectuează prin serviciul cu "Deschidere colet" nu se acceptă reclamațiile referitoare la defectele fizice.

Nu se acordă garanție pentru defectele generate de șocuri mecanice sau de fluctuații / vârfuri de tensiune, lipsa impamantării, utilizarea sau expunerea în condiții de mediu improprii (alimentare la tensiune necorespunzătoare, umezeală excesivă, lichide, praf, temperaturi necorespunzătoare, utilizarea în medii acide, etc.).

Garanția nu acoperă cazul în care apar daune rezultate din transport defectuos, accidente, trăznet, inundație, foc etc.

Garanția se pierde în cazul în care produsul prezintă intervenții din partea unor persoane neautorizate de vânzător.

Garanția se pierde dacă informațiile sau datele tehnice de pe produs au fost modificate, șterse, înlocuite sau au fost făcute ilizibile.

Recomandăm instalarea tuturor produselor de către persoane autorizate.

Orice intervenție făcută de o persoană neautorizată duce la pierderea garanției și poate provoca un șoc electric sau scurtcircuit.

Nu se oferă garanție pentru produsele care fac parte dintr-un ansamblu de mai multe componente și a fost achiziționat doar unul dintre produse de la noi.

Pentru garanție trimiteți email la universalonlinesrl@gmail.com cu situația în detaliu.